Informace o nás

                                                                                                           

                   Dětská sestra: Štěpánová Bohunka                                      Dětský lékař: MUDr. Philippová Beáta

              Zajišťujeme u nás léčebnou a preventivní péči.

              K zlepšení a urychlení stanovení diagnózy nám pomáhá přístrojové vybavení:

              - přístroj Quick-read go - na stanovení CRP

              - močový analyzátor Hand-Ureader - zjistí okamžitě nálezy v moči

              - Ter II-Mini - krevní obraz a diferenciál

              - Plusoptix - k časnému rozpoznání očních vad u dětí již od 6 měsíců věku dítěte

                (vyšetření nehradí  pojišťovny - cena 200 Kč)

              - nový přístroj na okamžité stanovení streptokoka z výtěru

              - měření bilirubinu u novorozenců

              - pulsní oxymetr